alumnitbk

Bestuurswissel februari 2020

Tijdens de algemene ledenvergadering van woensdag 5 februari 2020 heeft er een bestuurswissel plaatsgevonden.
Alle aanwezigen stemden met deze wijziging in.
Sjoerd Leegwater is afgetreden als voorzitter en Kevin Overtoom neemt deze functie over.
Doordat Kevin voorzitter wordt moest ook zijn functie als penningmeester overgenomen worden.
Nol Graas stapt hier dan van algemeen bestuurslid over naar penningmeester.

Wij willen Sjoerd hartelijk bedanken voor zijn inzet als voorzitter de afgelopen jaren en wensen Kevin en Nol veel succes toe in deze nieuwe functie.